.شهروند گرامی لطفا مشاهدات خود را از مشکلات و معضلات شهری در قسمت اعلام معضلات شهری ثبت و جهت پیگیری کد رهگیری را نزد خود نگهداری نمایید *
.جهت پیگیری معضلات اعلام شده (از طریق این سامانه و یا پیامک به شماره 2000137) به قسمت پیگیری درخواست و معضلات مراجعه نمایید *